Branches

'

CHENNAIPresident
Dr.ANURADHA MAHENDAR
+91 9841280396


Secretary
Dr.N.BASKER
+91 9443686001, +91 9884567673


Treasurer
DR.S.GIRIDHARAN
+91 9444102181

TRICHYPresident
Dr M Suresh M.D . D.A.
+91 9842460554


Secretary
Dr R Ganessan
+91 9443439949


Treasurer
Dr.L.VENKATESH
+91 9842479169

SalemPresident
Dr BRINDHA.R
+91 9443247021


Secretary
Dr. P. RAMESH KUMAR
+91 9443366514


Treasurer
Dr. A. MOHANHARIRAJ
+91 9994740519

ERODEPresident
Dr Tirumalai Raja
+91 9944136999


Secretary
Dr Arul Mozhi
+91 9443324729


Treasurer
Dr.Thirumalai Raja
+91 9944136999

COIMBATOREPresident
Dr.C.GANESAN
9443368457


Secretary
Dr. M. SRINIVASAN
9840477776


Treasurer
Dr. D. VINODH

MADURAIPresident
Dr Selvakumar
+91 9842165067


Secretary
Dr Kalyanasundaram
+91 9842111311


Treasurer
Dr.M.Balamurugan

THENIPresident
DR.KANNAN
+91 9443719462Secretary
DR.M.BALASUBRAMANI
+91 9894711226
Treasurer


DINDIGULPresident
Dr Santhakumar
+91 9443900236


Secretary
Dr Amirthagadeshwar
+91 9003395757


Treasurer
Dr S.ANBUCHELVAM
+91 9842125670

VELLOREPresident
Dr.Gomathi
+91 9486525386


Secretary
Dr.Krishnan
+91 9944125720


TIRUNELVELIPresident
Dr. R. Amutha Rani
+91 9443790030Secretary
DR.Muthuraj
+91 9344096079


Treasurer
Dr. Selvaraj,
+91 9894657993

KANYAKUMARIPresident
Dr.Senthilkumar
+91 9443120173


Secretary
Dr.N Rajasekar
+91 9443909686


Treasurer
Dr A.VIJAYAN
+91 9442079177

THIRUVARURPresident
Dr PARTHASARATHY, MD;DA.
+91 9047034042


Secretary
Dr. N. S. RAMACHANDREN
+91 8778783314


PUDUKKOTTAIPresident
Dr SURESHKUMAR
+91 9750969960


Secretary
Dr PERIASAMY
+91 9750969955


CHIDAMBARAMPresident
DR.Subbulakshmi
+91 9442176327


Secretary
DR.Santhosh
+91 9865192028Treasurer
DR.S.GIRIDHARAN
+91 9444102181

TANJOREPresident
Dr Anandha sekar
+91 9842433665


Secretary
Dr Dominic Savio
+91 8903655513


Treasurer
Dr Thomas
+91 9443421526
'